براس BRAS

دفترچه راهنما ، لیست قطعات یدکی ، دستورالعمل راه اندازی ، ویدیوی آموزشی

لیست قطعات محصولات براس Bras

یخ در بهشت | شربت سرد کن | شیر داغ کن

دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

دفترچه راهنمای راه اندازی یخ در بهشت،شربت سرد کن،بستنی ساز براس

دیسپانسرهای سرد

دفترچه راهنمای راه اندازی و روش استفاده

دفترچه راهنمای راه اندازی شیر داغ کن براس

دیسپانسرهای گرم

دستورالعمل راه اندازی شیرداغ کن ، قهوه ساز پودری براس Bras

دیسپانسرهای گرم