شیرر SCHAERER

دفترچه راهنما ، لیست قطعات یدکی ، دستورالعمل راه اندازی ، ویدیوی آموزشی

دستورالعمل راه اندازی ماشین قهوه شیرر Schaerer

ماشین قهوه